ΠΚΕΕΥΕ

Ενημέρωση Αξιωματικών που θα υπηρετήσουν στο εξωτερικό (ΣΕΘΑ)

Την 7 Ιουνίου 2017 , εκπαιδευτής του ΠΚΕΕΥΕ παρείχε ενημέρωση στη ΣΕΘΑ σε Αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που θα μετατεθούν στο εξωτερικό. Η ενημέρωση έλαβε χώρα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους για τα νέα τους καθήκοντα και αφορούσε θέματα Στρατιωτικών Δημοσίων Σχέσεων, σχέσεις με ΜΜΕ και βασικούς κανόνες επικοινωνίας.