ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΟΗΕ στο Κέντρο Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης των Σερβικών ΕΔ

Την περίοδο από 24 έως 29 Σεπ 2017, ένας Αξκός του ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε ως εξωτερικός εκπαιδευτής, στο σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΟΗΕ, στο Κέντρο Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης των Σερβικών ΕΔ στο Βελιγράδι. Ο εκπαιδευτής του ΠΚΕΕΥΕ παρουσίασε αντικείμενα σχετικά με θέματα με τα καθήκοντα και τις αποστολές των Στρατιωτικών Παρατηρητών κατά την ανάπτυξη τους σε επιχειρήσεις διατήρησης ειρήνης.