ΠΚΕΕΥΕ

Διοικητής

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Θωμάς Γαβρανόπουλος

Διοικητής ΠΚΕΕΥΕ

Ο Σχης (ΠΖ) Θωμάς Γαβρανόπουλος γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας το 1971.

Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1990 και αποφοίτησε το 1994 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

Προήχθη στους επόμενους βαθμούς όπως παρακάτω:

 • 1997   Υπολοχαγός.
 • 2002   Λοχαγός.
 • 2008   Ταγματάρχης.
 • 2014   Αντισυνταγματάρχης.
 • 2020   Συνταγματάρχης.

Υπηρεσίες όπου υπηρέτησε στην Ελλάδα:

 • Διοικητής Λόχου σε ΚΕΝ.
 • Διμοιρίτης, Διοικητής Λόχου και Αξκός 2ου-3ου Γραφείου σε Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού.
 • Υποδιοικητής, Διοικητής και Αξκός 2ου-3ου Γραφείου σε Λόχο Αντιαρματικών.
 • Διοικητής Λόχου Προκαλύψεως, Διοικητής Λόχου Υποστηρίξεως και Αξκός 2ου-3ου Γραφείου σε Ειδικό Τάγμα Προκαλύψεως.
 • Διοικητής Λόχου, Αξκός 2ου-3ου Γραφείου, Υποδιοικητής και Διοικητής Αερομεταφερόμενου Τάγματος (συμπεριλαμβανομένου και του Τάγματος Πυρήνα του Σχηματισμού Μάχης της ΕΕ HELBROC).
 • Τμηματάρχης Σχεδίων, Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και Βοηθός Επιτελάρχη Επιχειρήσεων (DCOS OPS) του ΕΣΔΕΕ (Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – EU HELBROC Battlegroup HQ).
 • Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων (ACOS PAO), Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφοριών (ACOS G2) του NRDC-Greece.
 • Από τις 19 Μαΐου 2022 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διοικητή του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Διεθνής Εμπειρία:

 • 13 μήνες στην Αποστολή του ΟΗΕ “UNOMIG” (United Nations Observer Mission in Georgia-Abkhazia) στη Γεωργία-Αμπχαζία. 2 μήνες ως Παρατηρητής της Ομάδας HOTEL στον Δυτικό τομέα της Αποστολής (με έδρα το GALI της Αμπχαζίας), 5 μήνες ως Διευθυντής Πληροφοριών Δυτικού Τομέα και 6 μήνες ως Διευθυντής Πληροφοριών στο Κυρίως Στρατηγείο της Αποστολής στο Σοχούμι της Αμπχαζίας.
 • 7 μήνες στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUFOR “ALTHEA” στο Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως Δντης Βάρδιας του Κέντρου Επιχειρήσεων (JOC Shift Director).
 • 2 χρόνια Βοηθός Επιτελάρχη Επιχειρήσεων (DCOS OPS) του ΕΣΔΕΕ (Ελληνικού Στρατηγείου Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – EU HELBROC Battlegroup HQ) υπεύθυνος από την πλευρά του HELBOC BG για τις ασκήσεις MILEX-2015, TALOS-2015 and MILEX-2016.
 • 3 χρόνια ως Τμηματάρχης CJ2X στο Στρατηγείο JFC Brunssum του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία.
 • 6 μήνες στο NRDC-Greece στη Θεσσαλονίκη, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων (ACOS PAO) αρχικά και κατόπιν ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφοριών (ACOS G2).

Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από όλα τα βασικά Σχολεία του Στρατού. Το Βασικό και το Προκεχωρημένο σχολείο Αξιωματικών Πεζικού της Σχολής Πεζικού, τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια (MA in Applied Strategy and International Security) του Πανεπιστημίου του Πλύμουθ της Μεγάλης Βρετανίας.

Εκπαιδεύσεις ΝΑΤΟ-ΟΗΕ:

 • Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών, (Advanced Staff Officers Course) ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2000).
 • Σχολείο Διαχείρισης Κρίσεων του ΝΑΤΟ, (NATO Crisis Management Course) Σχολείο ΝΑΤΟ Ομπεραμμεργκάου (2008).
 • Βασικό Σχολείο Πολιτικό-Στρατιωτικής Συνεργασίας, (NATO CIMIC Basic Course), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2010).
 • Εκπαίδευση Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Διαχείριση Δομών Προσφύγων [UNHCR training for dealing with refugees – Introductory CCCM Training (intro to Camp Coordination and Camp Management Training, Roles and Responsibilities, Protection and Community Participation)] (2016).
 • NATO CJ2X Course, (διεύθυνση, συντονισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων Αξιωματικών συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, Αξιωματικών Αντιπληροφοριών και Ασφαλείας – Direction, Coordination and Management of NATO HUMINT, Counterintelligence and Security activities), Σχολείο ΝΑΤΟ Ομπεραμμεργκάου (2019).
 • Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ) (Cultural Property Protection Course -CPP), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2022).
 • Βασικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ (NATO Public Affairs Officers (PAO) Basic course), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2023).
 • Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC) (ESDC Integrated Border Management Course – IBM), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2023).
 • Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων NATO (NATO Strategic Communications Course -StratCom), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2023).
 • Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας (Building Integrity Course – BI), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2023).
 • Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (International Humanitarian Law Course -IHL), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2024).
 • Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης (Security Management in Situational Prevention Course), ΠΚΕΕΥΕ, Κιλκίς (2024).

Εξ Αποστάσεως Μαθήματα ΝΑΤΟ μεταξύ των οποίων:

 • ADL 169 Improving Operational Effectiveness by Integrating Gender Perspective (JKO New Version), NATO JADL (2018).
 • ADL 336 Building Integrity (BI) Awareness Course, NATO JADL (2020).
 • ADL 136 NATO Exercise Planning Course / NATO JADL (2022).

Ο Σχης (ΠΖ) Θωμάς Γαβρανόπουλος είναι έγγαμος με μία κόρη.