Επόμενες Δραστηριότητες : 

15 – 26 Οκτ 2018 : Σχολείο Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων / Όπλων / Αγαθών Διττής – Χρήσης.

 • Έναρξη Σχολείου Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου...
 • Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης 2018
 • Συμμετοχή στελεχών ΠΚΕΕΥΕ σε εθελοντική αιμοδοσία
 • Έναρξη Σχολείου Πολιτισμικής Επίγνωσης.

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2018