Επόμενες Δραστηριότητες
09 – 20 Μαρ 2020: Σχολείο Ασφαλείας Θαλάσιων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης
30 Μαρ – 10 Απρ 2020:
Βασικό Σχολείο Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης

 • Σχολείο πολιτισμικής επίγνωσης
 • Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου
 • “Journalists Field Safety” Training School
 • Εκπαίδευση του 5ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της ΣΕΘΑ

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα το Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ). Το ΠΚΕΕΥΕ είναι πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, το ΕΚΑΑ και τον ΟΑΣΕ.

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2020