Επόμενες Δραστηριότητες

18 Ιουν – 29 Ιουν 2018 : Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης.

 • Σχολείο Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων...
 • Έναρξη Σχολείου Ασφαλείας Θαλασσίων/Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού...
 • Aλλαγή Διοικήσεως του ΠΚΕΕΥΕ
 • Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2018