Επόμενες Δραστηριότητες

21 Μαϊ – 01 Ιουν 2018 : Διαχείριση Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης.

18 Ιουν – 29 Ιουν 2018 : Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης.

 • Έναρξη Σχολείου Στρατιωτικών Παρατηρητών Ο.Η.Ε.
 • Βασικό Σχολείο Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ)
 • Έναρξη Πολυεθνικού Βασικού Σχολείου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης...
 • Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ (I)

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2018