Επόμενες Δραστηριότητες
21 Ιαν – 25 Ιαν 2019 : Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς.
28 Ιαν – 08 Φεβ 2019 : Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (Ι).
18 Φεβ – 01 Μαρ 2019 : Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (Ι).
 • Καλά Χριστούγεννα
 • Διαδικασία Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας στις 10-11...
 • Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου (CIMIC)...
 • Συμμετοχή του ΠΚΕΕΥΕ στο Marketplace 2018

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019