Επόμενες Δραστηριότητες
02 – 13 Σεπ 2019: Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης(ΙΙ).
23 Σεπ – 04 Οκτ 2019:
Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (ΙΙ).

 • Βασικό Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ
 • Δόμηση Ακεραιότητας – Καταπολέμηση Διαφθοράς» στις εγκαταστάσεις του...
 • Σχολείο Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων...
 • Σχολείο Στρατηγικών Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2020