Επόμενες Δραστηριότητες
18 Φεβ – 01 Μαρ 2019 : Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης.
25 Μαρ – 15 Απρ 2019 : Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών.

 • Βασικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ (Ι) 2019
 • Γενέθλια Επέτειος 20 Χρόνων ΠΚΕΕΥΕ
 • Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι) 2019
 • Διαδικασία Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας στις 10-11...

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019