ΠΚΕΕΥΕ

13 – 31 Μαΐ 2024: Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών