ΠΚΕΕΥΕ

Κατάσταση Σχολείων 2022

 

 1. Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (Διαδικτυακά)

Διάρκεια: 17 – 21 Ιανουαρίου 2022

e-Prime code : MPSOTC.12.3

Κωδικός ETOC No : ETE-IT-35526

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων

Διάρκεια: 31 Ιανουαρίου – 11 Φεβρουαρίου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.820.4

Κωδικός ETOC No : MCP-LA-31409

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ NATO A & B

Διάρκεια: 14 – 24 Μαρτίου & 10 – 21 Οκτωβρίου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.632.15 & ACT.632.16

Κωδικός ETOC No : STC-PA-31410

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Διαπολιτισμικής Ικανότητας για Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ(ESDC)

Διάρκεια: 7 – 14 Μαρτίου 2022

MPSOTC/ESDC

 

 1. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΗΕ

Διάρκεια: 28 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.819.4

Κωδικός ETOC No : MCP-LA-31408

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΟΗΕ

NATO Approved

 

 

 1. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια: 09 – 20 Μαΐου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.860.2

Κωδικός ETOC No : MCP-CM-31406

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών

Διάρκεια: 23 – 27 Μαΐου 2022

ePrime: MPSOTC.2.3

ETOC: MCP-CM-25690

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων ΜΜΕ Προχωρημένων Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 30 Μαΐου – 10 Ιουνίου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.869.3

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Διάρκεια: 05 – 09 Σεπ 2022

ePrime: MPSOTC.14.4

ETOC: CMI-CI-25689

ΝΑΤΟ Listed

OSCE/MPSOTC

 

 1. Σχολείο Εκπαίδευση Επίγνωσης για το Εχθρικό Περιβάλλον (Πιλoτικό)

Διάρκεια: 12 – 16 Σεπτεμβρίου 2022

Pilot

 

 1. NATO Βασικό Σχολείο ΠΣΣ

Διάρκεια: 19 – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Κωδικός e-Prime : ACT.845.3

Κωδικός ETOC No : CMI-CM-31412

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς

Διάρκεια: 3 – 7 Οκτωβρίου 2022

Κωδικός e-Prime: MPSOTC.6.3

Κωδικός ETOC: GEN-GO-21934

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC)

Επανάληψη: 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2022

MPSOTC/ESDC

 

 1. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2022

ePrime: ACT.813.4

ETOC: STC-ST-35524

NATO Approved

 

 1. Διαχείριση Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Διάρκεια: 7 – 18 Νοεμβρίου 2022

ePrime: MPSOTC.8.5

ETOC: CTM-CT-35525

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Δομικής Ακεραιότητας(Διαδικτυακά)

Διάρκεια: 5 – 9 Δεκεμβρίου 2022

ePrime: MPSOTC.13.4

ETOC: BIT-BI-35527

ΝΑΤΟ Listed