ΠΚΕΕΥΕ

14 – 24 Μαρ 2022: Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου του ΝΑΤΟ 2022Α – (Φυσική Παρουσία).

14 – 24 Μαρ 2022: Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου του ΝΑΤΟ 2022Α – (Φυσική Παρουσία).