ΠΚΕΕΥΕ

28 Μαρ – 15 Απρ 2022: Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών (Φυσική Παρουσία).

28 Μαρ – 15 Απρ 2022: Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών (Φυσική Παρουσία).