ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), είχε την τιμή να διεξάγει το «Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)», στο οποίο συμμετείχαν 31 εκπαιδευόμενοι από 8 χώρες.

Πρωταρχικός στόχος ήταν η εμβάθυνση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με τη σημασία της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών υπό ποικίλες συνθήκες – από ένοπλες συγκρούσεις έως τα αποτελέσματα των κοινωνιών μετά από αυτές.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλάμβανε κρίσιμα θέματα όπως η προστασία των πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, ο ρόλος της σταθερής αστυνόμευσης στη διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών και οι αποτελεσματικές τακτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς – ιστορικούς χώρους εμπλούτισαν περαιτέρω την εμπειρία, παρέχοντας στους εκπαιδευομένους αυξημένη κατανόηση των προκλήσεων και των οφελών της διατήρησης της κληρονομιάς των λαών.

Είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε με έμπειρους εκπαιδευτές από, το Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Γαλλικού Στρατού, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(OSCE), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης(EEAS), την Interpol, τη Blue Shield, το Υπουργείο Πολιτισμού και την UNESCO.
Οι γνώσεις και η τεχνογνωσία τους ήταν ανεκτίμητες στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας. Διεκπεραιώνοντας το σχολείο, το ΠΚΕΕΥΕ ενισχύει τις δυνατότητες των εθνών να προστατεύουν και να τιμούν τη πολιτιστική τους κληρονομιά.

Ως θεματοφύλακες της ιστορίας, διαδραματίζουμε πρωτεύοντα ρόλο στη διατήρηση του παρελθόντος για τις επόμενες γενιές.