ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο “Εκπαίδευσης στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος” (Πιλοτικό) 13 – 17 Νοεμβρίου 2023

«Από τις 13 έως 17 Νοεμβρίου 2023, το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.), σε συνεργασία με την Meducation, Διεθνές Ιατρικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και Πρώτων Βοηθειών, πρόκειται να πραγματοποιήσει το Σχολείο “Εκπαίδευσης στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”, (Hostile Environment Awareness Training Course).

Σκοπός του μαθήματος είναι, η βελτίωση της επίγνωσης των εκπαιδευόμενων, για τις πολλαπλές απειλές, που μπορεί να παρουσιαστούν σε εχθρικά περιβάλλοντα, στο πεδίο. Με το πέρας του σχολείου οι εκπαιδευόμενοι, θα γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους και μέσα αντιμετώπισης των κινδύνων, προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στο πεδίο.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (σενάρια ασκήσεων), οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους, στα ακόλουθα αντικείμενα:

– Προσωπική ασφάλεια στο πεδίο

– Επικοινωνίες

– Κίνηση και Προσανατολισμός

– Ιατρικές δεξιότητες και υγεία

– Κινητή ομάδα ασφάλειας, σε περιβάλλον με εκρηκτικά και οδοφράγματα

– Επιβίωση υπό συνθήκες ομηρίας και απαγωγής

Το κόστος του μαθήματος ανέρχεται στα 1.200 ευρώ ανά άτομο (η διαμονή και τα γεύματα δεν περιλαμβάνονται). Μόλις οριστεί ως συμμετέχων ένας υποψήφιος, πρέπει να καταβάλει πλήρως τα δίδακτρα του μαθήματος, έως τις 02 Νοεμβρίου 2023, μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν επιστολή επιβεβαίωσης για τη συμμετοχή τους, πριν καταβάλουν τα δίδακτρα του μαθήματος.

Φόρμα_Συμμετοχής_ για_το_Σχολείο_Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)_v2023.4