ΠΚΕΕΥΕ

09 – 20 Μαϊ 2022: Βασικό Σχολείο ΕΥΕ (Φυσική Παρουσία).

09 – 20 Μαϊ 2022: Βασικό Σχολείο ΕΥΕ (Φυσική Παρουσία).