ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο «NATO CIMIC Field Workers»

Από τις 09 έως τις 20 Οκτωβρίου 2023, το ΠΚΕΕΥΕ πραγματοποίησε με επιτυχία το Σχολείο «NATO CIMIC Field Workers» με τη συμμετοχή 34 εκπαιδευομένων από 12 χώρες.

Το Σχολείο είχε ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευομένους με θεμελιώδεις γνώσεις και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική Πολιτικό-Στρατιωτική Συνεργασία (CIMIC), δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των Στρατιωτικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, των πολιτικών αρχών και διαφόρων κυβερνητικών και μη οργανώσεων εντός των ζωνών ανάπτυξης.

Παρουσιάστηκε από έμπειρους εκπαιδευτές του CIMIC, ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καλύπτοντας κρίσιμες πτυχές όπως το δόγμα Πολιτικό – Στρατιωτικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, τις διαπραγματευτικές τακτικές και τους αναπόσπαστους ρόλους των Οργανισμών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Επιπλέον, η εκπαίδευση έριξε φως σε θέματα όπως τα μέσα ενημέρωσης, η ευαισθητοποίηση ανάλογα με το φύλο, η ανθεκτικότητα μέσω της πολιτικής ετοιμότητας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και το ευρύτερο πεδίο των γυναικών, της ειρήνης και της ασφάλειας.

Η πρακτική άσκηση επέτρεψε στους εκπαιδευομένους να εφαρμόσουν ενεργά τις πρόσφατα αποκτηθείσες γνώσεις τους, προσομοιώνοντας σενάρια και προκλήσεις του πραγματικού κόσμου.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την υποστήριξη των τοπικών αρχών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς , η συμμετοχή των οποίων προσέθεσε ρεαλισμό στις εκπαιδεύσεις.

Το CIMIC είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρησιακής ικανότητας για τις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα κατά τις αρχικές φάσεις της ανάπτυξης δυνάμεων, και είναι καθοριστικό σε διάφορα επιχειρησιακά φάσματα.

Διεξαγόμενο με αυστηρή τήρηση των προτύπων του ΝΑΤΟ και υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Αριστείας CIMIC, το Σχολείο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΠΚΕΕΥΕ για την προώθηση της επιχειρησιακής αριστείας και της ουσιαστικής συνεργασίας σε κρίσιμα για την αποστολή πλαίσια.