ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο «NATO Strategic Communications»

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2023, το ΠΚΕΕΥΕ διοργάνωσε το Σχολείο « Strategic Communications Course», πλήρως ευθυγραμμισμένο με την επικοινωνιακή πολιτική του ΝΑΤΟ.

Συμμετείχαν 36 εκπαιδευόμενοι από 15 χώρες, με στόχο την εμβάθυνση της γνώσης τους στις στρατηγικές αρχές επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευτών μας ολοκλήρωσε τα μαθήματα, μεταδίδοντας πρακτικές δεξιότητες και γνώση στους εκπαιδευομένους που είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση στρατηγικών επικοινωνιών σε διάφορα λειτουργικά πλαίσια.

Το ΠΚΕΕΥΕ παραμένει προσηλωμένο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών που ενώνει διαφορετικές προοπτικές και υποστηρίζει τα αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας του ΝΑΤΟ.