ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (ΕΚΑΑ)

« Από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2023,  το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), είχε την τιμή να διεξάγει το « Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (ΕΚΑΑ)».

Κατά τη διάρκεια του, έλαβαν μέρος, 22 εκπαιδευόμενοι από 10 χώρες. Το συγκεκριμένο μάθημα σχεδιάστηκε με γνώμονα τη καλύτερη δυνατή κατανόηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Πρωταρχικός στόχος ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαπολιτισμικών γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και διαμορφώνοντας μια αποτελεσματική διαπολιτισμική στρατηγική.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, συμμετείχαν σε ασκήσεις που όξυναν τις τεχνικές της Διαπολιτισμικής Διαπραγμάτευσης και ήρθαν σε επαφή με την περιπλοκότητα της Προστασίας της Πολιτιστικής Περιουσίας.

Η κατανόηση και ο σεβασμός  των διαφορετικών πολιτισμών είναι επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία των αποστολών. Πιστεύουμε ότι μέσω της διεξαγωγής αυτού του μαθήματος, συνεισφέρουμε πολύτιμα σε αυτήν την
ουσιαστική πτυχή της εκπαίδευσης και προσδοκούμε με ανυπομονησία σε περισσότερες προσπάθειες συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) στο μέλλον.