ΠΚΕΕΥΕ

10 – 21 Ιουν 2024: Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου & Μέσων Ενημέρωσης