ΠΚΕΕΥΕ

13 – 17 Ιουν 2022: Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις Κοινής Ασφάλειας και Άμυνας(ΕΚΑΑ) (Φυσική Παρουσία).

13 – 17 Ιουν 2022: Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις Κοινής Ασφάλειας και Άμυνας(ΕΚΑΑ) (Φυσική Παρουσία).