ΠΚΕΕΥΕ

30 Οκτ – 10 Νοε 2023: Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ