ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Ασφάλειας Συνόρων (ESDC)

Aπό τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023, το ΠΚΕΕΥΕ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), διοργάνωσε το Σχολείο Ασφάλειας Συνόρων (ESDC) που είχε σαν στόχο να εμβαθύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων στις έννοιες της διαχείρισης συνόρων.

26 επαγγελματίες από 4 χώρες παρακολούθησαν διαλέξεις και ανέλυσαν καθιερωμένες πρακτικές σε αντικείμενα όπως η διαθεσμική συνεργασία, και η διαχείριση συνόρων, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΚΠΑΑ). Ως μέρος του διακεκριμένου ακαδημαϊκού δικτύου του ESDC, το ΠΚΕΕΥΕ συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την αριστεία, συνεργαζόμενο με διεθνείς οργανισμούς για να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευσή του παραμένει επικαιροποιημένη και συναφή των σύγχρονων προκλήσεων και λύσεων.