ΠΚΕΕΥΕ

Βασικό Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ

Από 13 έως 24 Μαρτίου, το ΠΚΕΕΥΕ διεξήγαγε το “Βασικό Σχολείο Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ”. Φέτος, καλωσορίσαμε 40 σπουδαστές από 15 χώρες, οι οποίοι εμπλουτίσανε τις δεξιότητές τους στους τομείς των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας. Το ΠΚΕΕΥΕ ως βασικός κόμβος εκπαίδευσης στον τομέα των Στρατηγικών επικοινωνιών του ΝΑΤΟ, παρέμεινε ακόμα μια φορά συνεπές στην αποστολή του για παροχή εκπαίδευσης στην Συμμαχία και στην προβολή της Ελλάδος, χάρη στην ισχυρή πολυεθνική συμμετοχή. Η εξαιρετική ομάδα των επικοινωνιολόγων και εκπαιδευτών που υποστήριξε το Σχολείο, παρείχε στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα ΜΜΕ, να διαχειρίζονται κρίσεις και να υποστηρίζουν επικοινωνιακά τις επιχειρήσεις υποστήριξης της Ειρήνης. Μέσα από έναν συνδυασμό διαδραστικών διαλέξεων, περιπτωσιολογικών μελετών και πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες αποκτήσανε πολύτιμη εμπειρία για να υπηρετήσουν καλύτερα τους οργανισμούς τους και να συμβάλουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ.